ศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ (ORCC)

    มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้า และผู้สนใจร่วมธุรกิจกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการครบวงจร ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ บริหารจัดการให้ลูกค้าทุกท่านได้รับสินค้าครบถ้วน ถูกต้อง ตามกำหนดเวลา ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียนและติดตามแก้ไขปัญหา เพื่อสนองตอบความพึงพอใจของทุกท่าน

ช่องทางการติดต่อของลูกค้าแต่ละประเภท

ส่วนบริหารคำสั่งซื้อ


ประเภทลูกค้า

หมายเลขติดต่อ
หมายเลข FAX
E-mail
ลูกค้าสถานีบริการ
02-239-9999 กด 1
02-239-7979
order@pttor.com
commercial@pttor.com
ลูกค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์พิเศษ
02-239-9999 กด 2
E-Service
02-239-9999 กด 3
ลูกค้าตลาดหล่อลื่น
02-239-9999 กด 4
ลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
02-239-9999 กด 5
ลูกค้าคาเฟ่อเมซอน
02-239-9999 กด 6
ลูกค้าตลาดก๊าซหุงต้ม
02-239-9999 กด 7


ส่วนลูกค้าสัมพันธ์


ประเภทเรื่องที่ต้องการติดต่อ

หมายเลขติดต่อ
หมายเลข FAX
E-mail
1. ผลิตภัณฑ์และบริการ
1365 กด 102-239-7762

 1.1 สถานีบริการน้ำมัน
1365 กด 11
 1.2 Café Amazon
1365 กด 12
 1.3 ผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้มและสถานีบริการ LPG
1365 กด 13
 1.4 ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
1365 กด 14
 1.5 NGV
1365 กด 15
 1.6 PTT Blue Card
1365 กด 16
 1.7 Fit Auto / Fit Auto Mobile และ Pro-Check
1365 กด 17
 1.8 Blue CONNECT
1365 กด 18
2. ธุรกิจและโครงการอื่นๆ
1365 กด 2
 2.1 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
1365 กด 21
 2.2 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
1365 กด 22
 2.3 ติดต่อ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
1365 กด 23
 2.4 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
1365 กด 24
 2.5 โครงการอื่นๆ
1365 กด 25
3. แจ้งอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน
1365 กด 3


ที่อยู่
ศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สำนักงานพระโขนง
555 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งข้อเสนอแนะ ติดต่อ e-mail: 1365@pttor.com และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1365 Contact Center ตลอด 24 ชม.