ความมั่นคง
บนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สัญลักษณ์

   

เครื่องหมายการค้า (Corporate Logo) ของ PTTOR


 1. แนวคิดการออกแบบเครื่องหมายการค้า (Corporate Logo) ของ PTTOR
     - เครื่องหมายการค้าของ PTTOR สื่อถึงวิสัยทัศน์ของ PTTOR กล่าวคือ “แบรนด์ไทยชั้นนำระดับโลกที่สร้างคุณค่าให้กับชุมชน ผ่านการดำเนินธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง” ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Business Strategy) ของ PTTOR ที่จะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจน้ำมัน
 2. รูปแบบเครื่องหมายการค้า (Corporate Logo) ของ PTTOR
     จากแนวคิดการออกแบบเครื่องหมายการค้าตามรายละเอียดในข้อ 1) เครื่องหมายการค้าของ PTTOR มีรูปแบบ ดังนี้
ความหมายของตราสัญลักษณ์ (Corporate Logo) ของ PTTOR
   แสดงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนผ่านคอนเซ็ปต์ คือ Simple แสดงถึงความเรียบง่าย โดดเด่น และแตกต่าง Freeform แสดงถึงการทำธุรกิจที่เป็นอิสระ ไม่หยุดนิ่ง สามารถต่อยอดความสำเร็จ และมุ่งไปข้างหน้าได้ตลอดเวลา และ Connected คือการเชื่อมโยงธุรกิจน้ำมันและร้านค้าปลีกเข้าไว้ด้วยกัน โดยตราสัญลักษณ์จะประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • สัญลักษณ์เปลวเพลิงแสดงถึงตำนานอันทรงคุณค่าของกลุ่มปตท.
 • นำยอดของสัญลักษณ์รูปเปลวเพลิงมาปรับใช้เป็น “ริ้ว” สีฟ้าในตัวอักษร O และ R เพื่อสื่อถึงการถ่ายทอดคุณค่าจาก PTT สู่ PTTOR ว่าเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จที่มีมาอย่างยาวนาน
 • ริ้วสีฟ้าในตัว O สื่อให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวที่มีอยู่ตลอดเวลา (Dynamic) สื่อถึงศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด
 • ริ้วสีฟ้าในตัว R มีลักษณะพุ่งขึ้น เพื่อสื่อถึงความเจริญก้าวหน้า
 • สี ใช้คู่สีหลักที่เป็นที่จดจำในตราสัญลักษณ์ PTT คือน้ำเงินและฟ้า เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จ และพร้อมที่จะต่อยอด เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก