ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ผลิตภัณฑ์และบริการ

บัตรเงินสด พีทีที พริวิเลจ การ์ด


ข้อมูลบัตรPTT Privilege Cardมูลค่าบัตร
500 - 40,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม*
มูลค่าบัตรตั้งแต่ 2,000 บาท 
(PTTOR ชำระค่าธรรมเนียมแทน)
15 บ./ใบ

อายุบัตร
1 ปี

การต่ออายุบัตร
ไม่มี

การเติมบัตร
ไม่ได้

ดูยอดคงเหลือ
ได้จาก Sales Slip

PTT Privilege Card (Café Amazon)


มูลค่าบัตร
300 - 40,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม*
มูลค่าบัตรตั้งแต่ 2,000 บาท 
(PTTOR ชำระค่าธรรมเนียมแทน)
15 บ./ใบ

อายุบัตร
1 ปี

การต่ออายุบัตร
ไม่มี

การเติมบัตร
ไม่ได้

ดูยอดคงเหลือ
ได้จาก Sales Slipเงื่อนไขการสั่งซื้อ


PTT Privilege Card
มูลค่าบัตร
500 - 40,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม*
มูลค่าบัตรตั้งแต่ 2,000 บาท 
(PTTOR ชำระค่าธรรมเนียมแทน)
15 บ./ใบ

อายุบัตร
1 ปี

มูลค่าการสั่งซื้อต่อครั้ง
ตั้งแต่ 20,000 บาท

วิธีการสั่งซื้อผ่านเวปไซต์

คู่มือการสั่งซื้อ

ระยะเวลาการผลิตบัตร
4 - 7 วันทำการ

การรับบัตร
  • ไปรษณีย์ EMS
  • รับด้วยตนเองที่ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานแจ้งวัฒนะ


PTT Privilege Card (Café Amazon)มูลค่าบัตร
300 - 40,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม*
มูลค่าบัตรตั้งแต่ 2,000 บาท 
(PTTOR ชำระค่าธรรมเนียมแทน)
15 บ./ใบ

อายุบัตร
1 ปี

มูลค่าการสั่งซื้อต่อครั้ง
ตั้งแต่ 10,000 บาท

วิธีการสั่งซื้อผ่านเวปไซต์

คู่มือการสั่งซื้อ

ระยะเวลาการผลิตบัตร
4 - 7 วันทำการ

การรับบัตร
  • ไปรษณีย์ EMS
  • รับด้วยตนเองที่ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานแจ้งวัฒนะติดต่อสอบถาม
ส่วนพัฒนาตลาดอิเลคทรอนิกส์ ฝ่ายพัฒนาสถานีบริการและระบบงานค้าปลีกน้ำมัน
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
E-mail : pttcard@pttor.com หรือ Contact Center 1365