ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ผลิตภัณฑ์และบริการ

บัตรเครดิตนิติบุคคลเติมน้ำมัน


บัตรเครดิตนิติบุคคลเติมน้ำมัน

   บัตรเครดิตนิติบุคคลเติมน้ำมัน (Fleet Card) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย , บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ธนาคารทหารไทย โดยให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใช้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเติมน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่สถานีบริการน้ำมัน / NGV ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
ลดขั้นตอน ไม่ต้องจัดการเงินสด ป้องกันการทุจริต
ใช้บัตรเครดิตนิติบุคคลเติมน้ำมันชำระค่าใช้จ่ายน้ำมันแทนเงินสด กำหนดวงเงินตามที่ต้องการได้ทั้งแบบ   วงเงินบาท และลิตร ปลอดภัยด้วยรหัส PIN Code (ถ้าต้องการ)

ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันต่อครั้ง ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือนได้


ข้อมูลผลิตภัณฑ์

    รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • สามารถใช้บัตรเครดิตนิติบุคคลเพื่อชำระค่าใช้จ่ายน้ำมันแทนเงินสด ระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 55 วัน 
  • ปลอดดอกเบี้ย เมื่อชำระคืนเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนด กรณีค้างชำระหรือชำระคืนบางส่วน ธนาคารคิดดอกเบี้ยสำหรับการชำระล่าช้า ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด โดยคำนวณจากจำนวนเงินคงค้าง นับจากวันที่ธนาคารบันทึกรายการใช้จ่ายแต่ละรายการ
  • ไม่สามารถเบิกถอนเงินสดได้
  • สามารถขอบัตรแบบมีรหัสผ่าน (PIN Code 4 หลัก ถ้าต้องการ) เพื่อป้องกันการลักลอบใช้บัตร
  • สามารถควบคุม และบริหารค่าใช้จ่าย ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดได้ โดยการจำกัดค่าใช้จ่าย วงเงินต่อครั้ง/วัน/สัปดาห์/เดือน ซึ่งเลือกการควบคุมวงเงินรายบัตรได้ทั้งวงเงินบาท และ ปริมาณลิตร
  • สามารถกำหนดประเภทน้ำมันได้ เช่น ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เป็นต้น
  • สามารถเลือกระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์บนบัตร หรือระบุ VIP เพื่อควบคุมการใช้จ่ายและป้องกันการทุจริตได้

 

ประเภทบัตรพีทีที ฟลีทการ์ด
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

ใบสมัครบัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ด (ธ.กสิกรไทย)
Link1 Link2
ใบสมัครบัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ด (ธ.กรุงไทย)  
Link1 Link2
ใบสมัครบัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ด (ธ.ทหารไทย)  
Link 


รายชื่อสถานีบริการ

รายชื่อสถานีบริการที่รับบัตร PTT Fleet Card (Kbank)

รายชื่อสถานีบริการที่รับบัตร PTT Fleet Card (KTB)

รายชื่อสถานีบริการที่รับบัตร PTT Fleet Card (TMB)


ติดต่อสอบถาม

   ส่วนพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์
   บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
   1365 Contact Center