XtraForce Benzine น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์สูตรใหม่


             XtraForce Benzine น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์สูตรใหม่ ที่ผสมสารเติมแต่งสูตรเข้มข้น

             ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด และยังเพิ่มปริมาณการผสมมากขึ้นอีก 46%  

             ออกแบบรองรับเครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่ระบบฉีดตรง (GDI) เป็นรายแรก

             ทำให้หัวฉีดที่อุดตันกลับคืนสภาพเหมือนใหม่ คืนประสิทธิภาพหัวฉีด GDI ได้ 100%

-   แรง อัตราเร่งดี ด้วยสาร Xtra Fiction Modifier

-   ปกป้องเครื่องยนต์ให้เหมือนใหม่ ทำงานเต็มสมรรถนะ ด้วยสำร Xtra Inno Protection

    XtraForce Benzine Fact Sheet คลิก