ราคาน้ำมัน
ปรับราคาเมื่อ 22 ม.ค. 2562 05:00
34.16
26.48
26.75
23.74
19.54
26.09
29.69
16.07
* เป็นราคา ณ กรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)