ความมั่นคง
บนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แจ้งเบาะแสการทุจริต

กรอกรายละเอียดของท่าน เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินการ ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น
นอกจากนี้สามารถแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทาง E Mail : pttorvoice@pttor.com หรือส่งจดหมายมายังผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ของบริษัทฯ
* กรณีแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ กรุณาติดต่อ 1365(ตลอด 24 ชม.)หรือ คลิกที่นี่ เพื่อสอบถามข้อมูล


ชื่อผู้แจ้ง :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
เรื่อง :
สถานที่เกิดเหตุ :
จังหวัด :
สรุปข้อร้องเรียน :
(โปรดแนบรายละเอียด และเอกสารหลักฐาน)
แนบไฟล์ :
File size much less than 10 MB. File type allowed: doc, docx, xls, xlsx, pdf, jpg, jpeg, png, gif

รหัสความปลอดภัย :