ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ผลิตภัณฑ์และบริการ

เชื้อเพลิงอากาศยาน" เชื้อเพลิงอากาศยาน ปตท.

  ได้รับการยอมรับจากสายการบินพาณิชย์ชั้นนำทั่วโลก "


   PTTOR จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานที่มีคุณภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 โดยปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของ PTTOR ได้รับการยอมรับจากสายการบินพาณิชย์ชั้นนำทั่วโลกกว่า 100 สายการบิน ภายใต้การควบคุมดูแลรักษาคุณภาพตามมาตรฐาน JIG Guidelines ซึ่งเป็นแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติการรับ-เก็บ-จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติกันทั่วโลก

   นอกจากนี้ PTTOR ยังมีหน่วยงานรับผิดชอบด้านเทคนิคซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ พร้อมให้บริการทั้งในด้านการจำหน่าย การส่งมอบและเทคนิค โดย PTTOR ยึดถือมาตรฐานสากล ความปลอดภัย และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นปรัชญาในการทำงาน ลูกค้าจะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องในการปฏิบัติ รับ-เก็บ-จ่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน และคำปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์การรับ-เก็บ-จ่ายน้ำมัน


   ลูกค้าสามารถมั่นใจในการทำงานที่มีประสิทธิภาพจากระบบขนส่งผลิตภัณฑ์ที่เพียบพร้อม ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางท่อ ทางรถ ทางเรือ และบรรจุถัง 200 ลิตร รวมทั้ง PTTOR มีรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานทั้งแบบ Dispenser, Refueller และ Trailer จำนวนรวมกว่า 60 คัน ให้บริการเติมน้ำมันในสนามบินครอบคลุมกว่า 15 สนามบินในประเทศไทยรวมทั้งยังมีบริการในต่างประเทศกว่า 75 สนามบินใน 15 ประเทศ ด้วยความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในประเทศนั้น


จุดจ่ายน้ำมันอากาศยาน  
PTTOR เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ณ คลังน้ำมันอากาศยานทั่วประเทศ 7 แห่ง สถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ สนามบินต่างๆ ทั่วประเทศรวม 12 แห่ง


 ดาวน์โหลด
      
PTTOR's jet service stations


 ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน

 ผลิตภัณฑ์น้ำมัน


ผลิตภัณฑ์


ข้อกำหนด

น้ำมัน Jet A-1

 เป็นไปตามข้อกำหนดของ AFQRJOS Check List ซึ่งได้มาตรฐาน ASTM D1655

น้ำมัน JP-8

 เป็นไปตามข้อกำหนดทางการทหารของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ US Military Standard MIL-DTL-83133

น้ำมัน JP-5

 เป็นไปตามข้อกำหนดทางการทหารของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ US Military Standard MIL-DTL-5624


จุดจ่ายน้ำมันอากาศยาน
   PTTOR เก็บสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ณ คลังน้ำมันอากาศยานทั่วประเทศ 7 แห่ง และสถานีบริการเติมน้ำมันอากาศยาน ณ สนามบินต่างๆ ทั่วประเทศรวม 12 แห่ง


สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ได้ที่ ฝ่ายตลาดอากาศยานและเรือขนส่ง
โทรศัพท์: +66 (0) 2196-5531, +66 (0) 2196-5532, +66 (0) 2196-5534
 
โทรสาร: +66 (0) 2196-5522, +66 (0) 2196-5533
E-mail: aviation@pttplc.com