ศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ (ORC)

    มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้า และผู้สนใจร่วมธุรกิจกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการครบวงจร ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ บริหารจัดการให้ลูกค้าทุกท่านได้รับสินค้าครบถ้วน ถูกต้อง ตามกำหนดเวลา ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียนและติดตามแก้ไขปัญหา เพื่อสนองตอบความพึงพอใจของทุกท่าน

ช่องทางการติดต่อของลูกค้าแต่ละประเภท

ส่วนบริหารคำสั่งซื้อ


ประเภทลูกค้า

หมายเลขติดต่อ
หมายเลข FAX
E-mail
ลูกค้าสถานีบริการ
02-239-9999 กด 1
02-239-7979
order@pttor.com
commercial@pttor.com
ลูกค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์พิเศษ
02-239-9999 กด 2
E-Service
02-239-9999 กด 3
ลูกค้าตลาดหล่อลื่น
02-239-9999 กด 4
ลูกค้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
02-239-9999 กด 5
ลูกค้าคาเฟ่อเมซอน
02-239-9999 กด 6
ลูกค้าตลาดก๊าซหุงต้ม
02-239-9999 กด 7


ส่วนลูกค้าสัมพันธ์

ที่อยู่
ศูนย์บริหารคำสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สำนักงานพระโขนง
555 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งข้อเสนอแนะ ติดต่อ e-mail: 1365@pttor.com และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1365 Contact Center ตลอด 24 ชม.