พลังความร่วมมือ
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ค้า

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ค้า

เลขที่ประกาศ
ชื่อประกาศ
ช่วงวันที่
รคธ. 14/2563
การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้รับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและสินค้าอื่นทางรถบรรทุก (ประเภทแอมโมเนีย)
23/01/2020 - 05/02/2020