ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ผลิตภัณฑ์และบริการ

ขายตลาดต่างประเทศ

     วิสัยทัศน์ของฝ่ายขายตลาดต่างประเทศคือการสร้างเครือข่ายห่วงโซ่การจัดหาและการค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่มีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินงานที่เป็นเลิศและการขยายธุรกิจต่างๆไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน  โดยใช้ฐานของระบบคลังและการจัดส่ง โลจิสติกส์ ที่มีความทันสมัยเป็นเครื่องมือ อันจะทำให้องค์กรมีชื่อเสียงเป็นผู้นำในธุรกิจปิโตรเลียมในภูมิภาคนี้ เราคือผู้นำในด้านการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงภายใต้ราคาที่แข่งขันได้ ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงรวมไปถึงผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของเราได้รับการยอมรับจากทั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติ บริษัทน้ำมันชั้นนำ หน่วยงานทั้งในภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคอุตสาหกรรมและสายการบิน  ผู้จัดการขายและทีมงานคุณภาพของเรายินดีที่จะให้คำแนะนำทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพ คุณภาพ การขนส่ง และอื่นๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของของผู้บริโภคเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์
เชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ของ PTT OR มีพันธกิจในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสำหรับยานยนต์ ด้วยนวัตกรรมการพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพสูง ภายใต้การใช้เทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมและทันสมัยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของ ปตท. ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์เบนซินและดีเซลของ PTT OR จึงมีการเผาผลาญที่ดีที่สุด สามารถเพิ่มอัตราเร่งและให้ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองทุก lifestyle ของผู้ขับขี่เชื้อเพลิงอากาศยาน
เชื้อเพลิงอากาศยาน PTT OR ได้รับความเชื่อมั่นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาเกินกว่าทศวรรษ ปัจจุบันได้รับการยอมรับจากสายการบินพาณิชย์ชั้นนำมากกว่า 30 สายการบินที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงอากาศยานของ ปตท. (น้ำมัน Jet) ภายใต้การควบคุมดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ตาม JIG Guidelines เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงอากาศยานของปตท.เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสำหรับส่งมอบให้กับสายการบินต่างๆทั่วโลก


น้ำมันเตา
น้ำมันเตาเป็นผลิตภัณฑ์ทีได้จากหอการกลั่นหลังจากการกลั่นน้ำมันดิบ น้ำมันเตาเป็นส่วนที่ข้นเหนียวมากและมีประโยชน์มหาศาลต่ออุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่งเดินเรือสมุทร และการผลิตไฟฟ้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของ PTT OR ได้พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้บริโภคทั้งในภาคยานยนต์และอุตสาหกรรม อีกทั้ง ปตท.ยังเป็นผู้นำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดซึ่งคุ้มค่าต่อการใช้งานทั้งเชิงพาณิชย์และส่วนบุคคล
ยางมะตอย
ยางมะตอย เป็นสารผสมประกอบด้วยไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดและสารอินทรีย์อื่นๆ เรียกรวมว่า สารบิทูเมน ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวข้นหรือเป็นกึ่งของแข็งสีน้ำตาลแก่ถึงสีดำ ปัจจุบัน PTT OR  มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยเกรด AC 60/70 ซึ่งเป็นเกรดมาตรฐานที่ใช้ในประเทศไทยโดยมีใบรับรองคุณภาพจากหน่วยงานราชการ

ก๊าซหุงต้ม
ก๊าซหุงต้ม (LPG) ของ PTT OR สามารถใช้งานได้หลากประเภท ทั้งใช้ในยานยนต์ ครัวเรือน และในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผลิตภัณฑ์ LPG ของปตท.เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะดวก สะอาด และให้พลังงานความร้อนสูง


   Telephone number  : 02-537-2000
   FAX : 02-537-3711-2
   Email : intermarket@pttplc.com