บริษัทในเครือในต่างประเทศ
   ปตท. ได้ดำเนินการลงทุนในต่างประเทศโดยสร้างเครือข่ายการจัดหาและค้าผ่านผู้ร่วมทุนที่มีศักยภาพในประเทศเพื่อนบ้าน  ได้แก่


PTT Philippines Corporation (PTT PC) และ PTT Philippines Trading Corporation (PTT TC)
32/F LKG Tower, 6801 Ayala Avenue Makati City 1226, Philippines
Telephone : +632 884 8150
Facsimile : +632 884 8151
Email : customercare@pttphils.com
Website: 
www.pttphilippines.com
Facebook: 
https://www.facebook.com/pttphilippines/


PTT (CAMBODIA) LIMITED 
No. 320, Kampuchea Krom Blvd. (128) corner of Street 171, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.
Tel : (+855) 23 300 018 / 23 300 019
Fax : (+855) 23 880 083
E-mail : 
headoffice@ptt.com.kh
Website:  
www.pttcambodia.com
Facebook:  
https://www.facebook.com/PttCambodiaLimited


PTT Oil Myanmar Company Limited
36-D/4, Inya Road, Kamayut Township, Yangon, Republic of the Union of Myanmar
Telephone     +95 1505085
Fax:   +95 1505086
Email: 
 Corporate.support@pttoilmyanmar.com
Facebook: 
https://www.facebook.com/pttoilmyanmar/PTT(LAO) Co.,LTD.
426 Kamphengmeung Rd..,Ban Hongke, Saysettha PO Box 2550, Vientiane, Lao P.D.R
Telephone (851-21) 453391-2, 419003-5
FAX: (851-21) 453393-4
Fax: : (851-21) 453393-4

Website: www.pttlao.comPTTOR CHINA (Shanghai) Company Limited
Telephone : +86-183-2126-9681
Telephone : + 66-8-1174-2920
E-mail : Singh.s@pttor.com 

PTTOR Singapore PTE. LTD.
391A Orchard Road #12-01/04 Ngee Ann City Singapore 238873
Telephone: +65 64612175
Email: hello@cafeamazon.sg
Website: 
www.cafeamazon.sg