ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ผลิตภัณฑ์และบริการ

บัตรเครดิตนิติบุคคลเติมน้ำมัน


บัตรเครดิตนิติบุคคลเติมน้ำมัน

   บัตรเครดิตนิติบุคคลเติมน้ำมัน (Fleet Card) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย , บมจ.ธนาคารกรุงไทย และ บมจ.ธนาคารทหารไทย โดยให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใช้แทนเงินสดในการชำระค่าซื้อน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ที่สถานีบริการน้ำมัน / NGV ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
ลดขั้นตอน ไม่ต้องจัดการเงินสด ป้องกันการทุจริต
ใช้บัตรเครดิตนิติบุคคลเติมน้ำมันชำระค่าใช้จ่ายน้ำมันแทนเงินสด กำหนดวงเงินตามที่ต้องการได้ทั้งแบบ   วงเงินบาท และลิตร ปลอดภัยด้วยรหัส PIN Code (ถ้าต้องการ)

ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันต่อครั้ง ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือนได้


ข้อมูลผลิตภัณฑ์

    รายละเอียดผลิตภัณฑ์
  • สามารถใช้บัตรเครดิตนิติบุคคลเพื่อชำระค่าใช้จ่ายน้ำมันแทนเงินสด ระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 55 วัน 
  • ปลอดดอกเบี้ย เมื่อชำระคืนเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนด กรณีค้างชำระหรือชำระคืนบางส่วน ธนาคารคิดดอกเบี้ยสำหรับการชำระล่าช้า ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด โดยคำนวณจากจำนวนเงินคงค้าง นับจากวันที่ธนาคารบันทึกรายการใช้จ่ายแต่ละรายการ
  • ไม่สามารถเบิกถอนเงินสดได้
  • สามารถขอบัตรแบบมีรหัสผ่าน (PIN Code 4 หลัก ถ้าต้องการ) เพื่อป้องกันการลักลอบใช้บัตร
  • สามารถควบคุม และบริหารค่าใช้จ่าย ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดได้ โดยการจำกัดค่าใช้จ่าย วงเงินต่อครั้ง/วัน/สัปดาห์/เดือน ซึ่งเลือกการควบคุมวงเงินรายบัตรได้ทั้งวงเงินบาท และ ปริมาณลิตร
  • สามารถกำหนดประเภทน้ำมันได้ เช่น ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เป็นต้น
  • สามารถเลือกระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์บนบัตร หรือระบุ VIP เพื่อควบคุมการใช้จ่ายและป้องกันการทุจริตได้

 

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร

ใบสมัครบัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ด (ธ.กสิกรไทย)
Link 1 Link 2 Link 3 Link 4 
ใบสมัครบัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ด (ธ.กรุงไทย)  
Link 1 Link 2 Link 3 Link 4 Link 5
ใบสมัครบัตรเครดิตนิติบุคคล พีทีที ฟลีทการ์ด (ธ.ทหารไทย)  
Link 1
แบบฟอร์มสมัครบริการ PTT Fill Go
Link 1


ติดต่อสอบถาม

   ส่วนพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์
   บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
   Contact Center  1365 ต่อ 1 ต่อ 1 ต่อ 2
   Email : pttfleetcard@pttor.com/pttcard@pttor.com