โครงการเพื่อสังคมและชุมชนในอาเซียน


    we strive to contribute towards a sustainable economy, communities and environment. To ensure for the sustainability in the region, we have adopted the Creating Shared Value (CSV) concept into its knowledge management and applied it for technological development, innovation, and improvement of people's well-being through various activities designed to bolster CSV for the organization, communities, society, and the region.


โครงการ Seeding the Future
    ด้วยเราเชื่อว่า การศึกษาถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างอนาคตอย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของโครงการ Seeding the Future – ซึ่งริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2012 เพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้กลายให้เป็นบุคคลมีศักยภาพและเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศของตนเอง  โดยโครงการนี้ประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในอาเซียน เช่น มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี การให้โอกาสทางการฝึกงาน การทำงาน การอบรม/สัมมนาในต่างประเทศ  การสร้างรายได้เสริมกับบริษัทฯ รวมถึงการมอบอุปกรณ์การศึกษา และค่ายเยาวชนอาเซียนในประเทศไทย  สำหรับข้อมูลโครงการ Seeding the Future เพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมหน้า
 Facebook : https://www.facebook.com/pg/PTTSeedingTheFuture/about/?ref=page_internal


กิจกรรมดูแลสังคมชุมชนในภูมิภาคอาเซียน โดยบริษัทในเครือในต่างประเทศ CSR
    บริษัทในเครือในต่างประเทศของเรา นอกจากการมุ่งเน้นพัฒนาขยายธุรกิจให้เติบโตแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความเชื่อว่า ธุรกิจและชุมชนควรเติบโตไปด้วยกัน  รับทราบกิจกรรมต่าง ๆ กรุณาเยี่ยมชมที่