พลังความร่วมมือ
ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า

พื้นที่ว่างเช่าในสถานีบริการน้ำมัน


ขั้นตอนการยื่นความจำนงขอเช่าพื้นที่ 
 1.ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มขอเช่าพื้นที่ 
 2.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอเช่าพื้นที่ 
 3.ส่งเอกสารกลับมาที่ อีเมล์  spaceforrent@pttor.com
เงื่อนไขการเช่าพื้น ในสถานีบริการน้ำมัน
ติดต่อสอบถามเรื่องการเช่าพื้นที่ 
โทร. 1365