ความมั่นคง
บนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจต่างประเทศ


  
ฟิลิปปินส์

บริษัท PTT Philippines Corporation (PTT PC) และ PTT Philippines Trading Corporation (PTT TC) 

   เป็นบริษัทลูก 100% ของบริษัท ปตท. น้ำมัน และค้าปลีก (OR) ดำเนินการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีถังเก็บน้ำมัน 3 แห่ง ที่ Subic Bay Freeport Zone, Clark Special Economic Zone และบนเกาะเซบู ความจุรวม 230 ล้านลิตร เพื่อขายให้ลูกค้าในกลุ่มอากาศยาน กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มค้าส่ง และสถานีบริการ โดยปัจจุบันบริษัทฯเปิดสถานีบริการจำนวน 127 แห่งบนเกาะลูซอน และเกาะเซบู เพื่อขยายตลาด รวมทั้งนำเข้าและขายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นจากประเทศไทยให้แก่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และผ่านสถานีบริการ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจเปิดร้านคาเฟ่อเมซอนทั้งในและนอกสถานีบริการ โดยบริหารร้านโดยระบบ Franchisee ปัจจุบันเปิดบริการแล้ว 6 สาขาในเมืองมะนิลา และบริเวณใกล้เคียง (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561)

PTT Philippines Corporation
32/F LKG Tower, 6801 Ayala Avenue Makati City 1226, Philippines
Telephone : +632 884 8155
Facsimile  : +632 884 8151
Email : customercare@pttphils.com
Website : www.pttphilippines.com
Facebook : https://www.facebook.com/pttphilippines/

 
เมียนมา

บริษัท PTT Oil Myanmar Company Limited  

   บริษัทดำเนินงานด้านบริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเมียนมา รวมทั้งบริหารจัดการร้านคาเฟ่อเมซอนจำนวน 2 สาขา นอกจากนี้ยังให้บริการจัดหาน้ำมันปิโตรเลียมและสารเติมแต่งเพื่อจำหน่ายในเมียนมา


PTT Oil Myanmar Company Limited
36-D/4, Inya Road, Kamayut Township, Yangon, Republic of the Union of Myanmar
Telephone : +95 1505085
Fax : +95 1505086
Email : Corporate.support@pttoilmyanmar.com
Facebook : 
https://www.facebook.com/pttoilmyanmar/


 
ลาว

บริษัท PTT LAO Company Limited  PTTOR 

   ปตท. น้ำมันและค้าปลีก (OR) เป็นเจ้าของบริษัท พีทีที (ลาว) จำกัด ผ่านการถือหุ้นโดยบริษัท ปตท.(กัมพูชา) 100%   ดำเนินธุรกิจจัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และธุรกิจเสริมอื่นๆ ในสปป.ลาว ดังนี้

 1. ให้บริการ ขายส่งน้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเตา หล่อลื่น และยางมะตอย ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงโครงการก่อสร้างต่างๆ
 2. ขายปลีกน้ำมันผ่านสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จำนวนทั้งสิ้น 42 สถานี ในปัจจุบัน
 3. ทำธุรกิจเสริมอื่นๆ ทั้งใน และนอกสถานีบริการ อันได้แก่ ธุรกิจร้านกาแฟ Café Amazon (44 สาขา), ร้านสะดวกซื้อ JIFFY (29 สาขา), ProCheck (5 สาขา)และ Fit Auto (3 สาขา)  ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2018
 4. บริหารคลังน้ำมันในประเทศลาวจำนวน 7 แห่ง มีความจุโดยรวม 5.3 ล้านลิตร

PTT (LAO) Co.,LTD.  
426 Kamphengmeung Rd.,Ban Hongke, Saysettha PO Box 2550, Vientiane, Lao P.D.R  
Telephone (851-21) 453391-2, 419003-5
FAX: (851-21) 453393-4
Website: www.pttlao.com


 
กัมพูชา

บริษัท PTT (CAMBODIA) LIMITED 

    บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ถือหุ้น 100% ในบริษัท ปตท.(กัมพูชา) จำกัด (ปตท.) ดำเนินธุรกิจจัดหาและให้บริการส่งมอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปตท. ในประเทศกัมพูชา โดยผ่านช่องทางการจำหน่าย ดังนี้

 1. ให้บริการเติมน้ำมันเครื่องบิน ผ่านสนามบินนานาชาติพนมเปญ เสียมเรียบ และ Kong Keng
 2. ให้บริการส่งน้ำมันดีเซล น้ำมันเตา และหล่อลื่นให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
 3. ขายปลีกน้ำมันผ่านสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จำนวน 50 แห่ง
 4. ขายส่งผ่านผู้ค้าส่ง และบริษัทน้ำมัน ผ่านคลังน้ำมันเรียม
 5. ดำเนินธุรกิจบริหารร้าน Café Amazon  ร้านกาแฟที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 ในประเทศกัมพูชา ด้วยจำนวนสาขาที่ให้บริการ 100 สาขา ( ข้อมูลวันที่ 21 ก.ค. 2561)
 6. ดำเนินธุรกิจบริหารร้านสะดวกซื้อ Jiffy ในสถานีบริการน้ำมันปตท. และภายนอก กว่า 24   สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 2561)
 7.  บริหารคลังน้ำมันจำนวน 5 แห่ง ที่มีความสามารถในการบรรจุรวมกว่า 25 ล้านลิตร
    บริษัท (กัมพูชา) จำกัด ถือว่าเป็นบริษัทในเครือแห่งแรกของ ปตท. ในต่างประเทศ ที่ผ่านการรับรองในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ (ISO9001:2000) และระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย (OHSAS18001:1999)

PTT (Cambodia) Limited
No. 320, Kampuchea Krom Blvd. (128) corner of Street 171, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia.
Tel : (+855) 23 300 018 / 23 300 019
Fax : (+855) 23 880 083
E-mail : headoffice@ptt.com.kh
Website:  www.pttcambodia.com
Facebook:   https://www.facebook.com/PttCambodiaLimited ฮ่องกง

บริษัท FST Aviation Services, Ltd. 

   เป็นบริษัทลูกของ PTT Philippines ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกงที่ประกอบธุรกิจเติมน้ำมันอากาศยานให้กับสายการบินต่างๆ ในสนามบินนานาชาติฮ่องกง

FST Aviation Services Limited
9 South Runway Road
Hong Kong International Airport Lantau, Hong Kong
Telephone:  (852) 2180-2559
Facsimile: (852) 2180-9936 สิงคโปร์

บริษัท PTTOR SINGAPORE PTE. LTD. 

   บริษัทลูก 100% ของบริษัท ปตท. น้ามันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ดาเนินธุรกิจ Café Amazon ในประเทศสิงคโปร์ และหาโอกาสการขยายธุรกิจต่างประเทศของ กลุ่มบริษัท PTTOR

PTTOR SINGAPORE PTE. LTD.
391A Orchard Road, #12-01/04, 12-05 & 12-10, Ngee Ann City Tower A, Singapore 238873