ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ผลิตภัณฑ์และบริการ

PTT Station


      ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ที่มองเห็นความสำคัญของการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนต่าง ๆ ผ่านการดำเนินธุรกิจ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station จึงมีเป้าหมายที่จะร่วมเติบโตไปพร้อมกับ ผู้คน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ผ่านหลากหลายผลิตภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมที่ครบครัน เพื่อตอบสนองความต้องการและร่วมดูแลทุกคน ทุกชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ผ่านองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน ซึ่งถูกแทนด้วยสัญลักษณ์ “ ยิ้ม ” ซึ่งเป็นตัวแทนของความสุขในมิติต่าง ๆ เหมือนกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “ PTT Station ครบครัน เคียงข้างทุกรอยยิ้ม 

  • ยิ้มเต็มสุข : สร้างรอยยิ้มให้กับ “ผู้คน” โดยตอบสนองความต้องการของผู้คนผ่านสินค้าและบริการ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆที่มีอยู่อย่างครบครัน
  • ยิ้มอยู่ดี : สร้างรอยยิ้มให้กับ “เศรษฐกิจชุมชน” เป็นตัวกลางในการสร้างโอกาสที่จะช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนรอบข้าง
  • ยิ้มรักษ์โลก : สร้างรอยยิ้มให้กับ “สิ่งแวดล้อม” กับการดูแลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง พร้อมสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานทางเลือกรูปแบบใหม่ ๆ


โดยในปัจจุบัน โออาร์ ได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีบริการน้ำมัน PTT Station Flagship ทั้งหมด 9 สถานี ทั่วประเทศ ดังนี้


PTT Station ซุปเปอร์โมเดล เอนเนอยี่ กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากสถานีบริการแห่งนี้ตั้งอยู่ในชุมชนคนเมือง การออกแบบพื้นที่สถาปัตยกรรมจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยสร้างเป็นอาคารสไตล์ลอฟท์ ใช้อิฐสีน้ำตาลเป็นหลัก ทั้งยังมีสินค้าและบริการหลากหลายร้านอาหาร ร้านเสริมสวย หรือ Co-Working Space เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของชุมชน


PTT Station สโตน ออยล์ จังหวัดพัทลุง

การตกแต่งสถานีฯได้รับแรงบันดาลใจจากการทำฟาร์ม ซึ่งตกแต่งเป็นแนวคาวบอย ประกอบกับด้านหลังมีอาคารปลูกเมลอน โดยใช้ Solar Cell ผลิตไฟฟ้าในการรดน้ำอัตโนมัติ ทำเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ชุมชนหรือบุคคลที่สนใจมาเรียนได้ นอกจากนั้นยังมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ออกแบบเพื่อชุมชนโดยเฉพาะ เช่น ห้องละหมาด ร้านอาหารมุสลิม หรือพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรในการจำหน่ายข้าวสังข์หยด ซึ่งพัทลุงเป็นพื้นที่ที่ปลูกมากที่สุดในภาคใต้


PTT Station หลักเมืองถาวรพาณิชย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เนื่องจากสถานีตั้งอยู่บนถนนสายหลัก ทำให้มีชุมชน คนเดินทางมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงออกแบบสถานีฯให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและศูนย์กลางในการทำกิจกรรมต่างๆของชุมชน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในพื้นที่ว่า ปั๊มบ่อปลา เพราะมีบ่อปลาขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นจุดพักผ่อนและแวะทำบุญ รวมทั้งมีจุดบริการฉุกเฉิน และบูธตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ไว้บริการคนเดินทางอีกด้วย


PTT Station มานะ-เสริมพล ปิโตรเลียม จังหวัดบุรีรัมย์

ออกแบบโดยคำนึงถึงพื้นที่ใช้สอยของชุมชนเป็นสำคัญ เพื่อให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งมีลานกิจกรรม, สนามบอลด้านหลังสถานี เปิดให้บริการฟรีในการสนับสนุนเยาวชน, ชุมชนด้านกีฬา, ทำแปลงผักพอเพียงเพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงานและผู้ใช้บริการ และยังมีพื้นที่ปันสุขขายข้าว,กระเทียมซึ่งเป็นผลผลิตหลักในพื้นที่


PTT Station คุณเท่ง(ชะอำ) ปิโตรเลียม จังหวัดเพชรบุรี

สืบเนื่องมาจากอำเภอชะอำเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นประตูสู่ภาคใต้ จึงนำเอาลุงเท่ง คุณลุงใจดีใส่โสร่ง พุงพุ้ย ถือด้ามพร้า มีผ้าขาวม้าคาดพุง ตัวแทนของภาคใต้มาเป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่งสถานี โดยมี ลุงเท่งเป็น Mascot หน้าสถานี เพื่อบอกให้ทราบว่ากำลังจะเข้าสู่ภาคใต้แล้ว ซึ่งลุงเท่งนี้ ทางปั๊มได้มีมากว่า 30 ปีแล้ว จึงเป็นที่มาของชื่อ“ปั๊มลุงเท่ง” ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น  นอกจากนั้นทางสน.ยังสนับสนุนให้มีพื้นที่ปันสุขช่วยเหลือเกษตรกรจำหน่ายลูกตาล น้ำตาลสด น้ำตาลโตนด หรือสับปะรดดอนขุนห้วย ซึ่งเป็นผลผลิตที่ขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีอีกด้วย


PTT Station สารภี จังหวัดเชียงใหม่

อาคารธุรกิจเสริมของ PTT Station สาขาสารภี จ.เชียงใหม่ตกแต่งด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น นำเอาวัสดุท้องถิ่นที่มีความทนทานใช้งานได้ยาวนาน คือเซรามิกเคลือบมุก (Pearl Luster Glaze) มาใช้เป็นวัสดุปิดผิวอาคาร ด้วยเทคนิคพิเศษ ซึ่งนำมาจากโรงงานผลิตเซรามิคสารภี ที่อยู่ห่างจากสถานีฯประมาณ 10 กิโลเมตรช่วยร่วมพัฒนา จนได้ออกมาเป็นกระเบื้องที่ใช้ตกแต่งอาคาร ซึ่งไม่เพียงแต่ได้ความสวยงามแปลกตาของอาคารเท่านั้น ยังถือโครงการนำร่องที่นำการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งทรัพยากรคนในพื้นที่ ทักษะช่างฝีมือ องค์ความรู้และเกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างแท้จริง


PTT Station แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก 

ตกแต่งสถานีให้มีภาพลักษณ์ที่พิเศษจากเดิม ด้วยการนำอัตลักษณ์ของเมืองพิษณุโลกมาออกแบบ;

  • นำเอาโครงร่างของหลังคาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สถานที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ออกแบบเป็นซุ้มทางเข้า บริเวณใกล้ ร้าน Café Amazon ซึ่งซุ้มทางเข้านี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นศาลานั่งพักได้ด้วย
  • ชื่อของจังหวัดพิษณุโลกคือเมืองสองแคว มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน จึงได้นำเอาจุดเด่นนี้ มาออกแบบเป็นลายเส้นโค้งบนพื้นทางเท้า และส่วนตกแต่งขอบหลังคาขอบหลังคาร้านค้าธุรกิจเสริม แสดงถึงแม่น้ำทั้งสองสาย
  • บริเวณลานหน้าห้องน้ำ มีน้ำพุที่ออกแบบลวดลายเป็นแม่น้ำ 2 สาย ช่วยเพิ่มความสดชื่นภายในสถานี และสามารถเป็นที่นั่งพักคอยในตอนที่แดดร่ม


PTT Station สวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

สถานีออกแบบโดยเน้น Green Concept พื้นที่สีเขียว ผสมผสานกับอัตลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร เช่น ผ้ามัดย้อม เป็นองค์ประกอบในการออกแบบ โดยสวนทางด้านหน้าสถานี ใช้ไม้พุ่มอย่างพยับหมอก ซึ่งจะออกดอกสีฟ้า เพื่อสื่อถึงผ้าคราม ของดีจังหวัดสกลนคร, บริเวณระเบียงด้านหน้า Cafe Amazon เป็นแบบพิเศษ โดยใช้เป็นซุ้มระแนงโทนสีเไม้ เพื่อให้ดูอบอุ่น กลมกลืนไปกับบรรยากาศต้นไม้รอบๆ และตกแต่งเด่นด้วยกรอบลายผ้าย้อมนำ ในส่วนของพื้นที่ว่างรอบสถานีจัดเป็นสวนป่า ใช้ต้นไม้ขนาดกลางเพื่อให้มีการเจริญเติบโตต่อไป


PTT Station เชียงคาน จังหวัดเลย

เชียงคานเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี และสถาปัตยกรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มบ้านเรือนอาคารไม้ที่เรียงรายบริเวณริมแม่น้ำโขง จึงมีแนวคิดในการนำสถาปัตยกรรมดังกล่าวมาพัฒนางานออกแบบอาคาร PTT Station ผสมผสานกับอัตลักษณ์ถิ่น ให้กลมกลืนกับบ้านเรือนและวิถีชุมชน