ยินดีต้อนรับเข้าสู่
ผลิตภัณฑ์และบริการ

ราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

ราคาขายปลีก กทม. และปริมณฑล ประจำปี พ.ศ.

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)
วันที่-เวลา Gasoline 95 Gasohol 91 Gasohol 95 Gasohol E20 Gasohol E85 UltraForce Diesel UltraForce Premium Diesel ดีเซลปาล์ม PTT NGV