ราคาน้ำมัน
ปรับราคาเมื่อ 21 ก.พ. 2562 05:00
34.96
27.28
27.55
24.54
19.94
27.29
29.89
16.44
* เป็นราคา ณ กรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)