TH |  EN


ธุรกิจต่างประเทศ

OR ต่อยอดความสำเร็จของรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) จากความสำเร็จในประเทศสู่เวทีนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้แบรนด์ไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากล ด้วยการผสมผสานธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จในประเทศ ให้เป็นรูปแบบทางธุรกิจที่เกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างลงตัว เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการต่อยอดขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีอาณาเขตเชื่อมต่อกับประเทศไทย เพื่อให้เอื้อต่อระบบโลจิสติกส์ อีกทั้งผู้บริโภคในประเทศเหล่านี้ยังมีพฤติกรรมการบริโภคที่คล้ายคลึงกับคนไทย โดยรูปแบบการดำเนินธุรกิจของ OR ต่างประเทศ มีทั้งการดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ OR ดำเนินการเองและการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทในเครือ


ปัจจุบัน OR ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศผ่านบริษัทในเครือจำนวน 11 บริษัท ได้แก่
    ลาว


บริษัท PTT (Lao) Co., Ltd.

    

OR ถือหุ้น 100% ในบริษัท พีทีที (ลาว) จำกัด ผ่านการถือหุ้นโดยบริษัท ปตท. (กัมพูชา) จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และธุรกิจเสริมอื่น ๆ ใน สปป.ลาว ดังนี้ให้บริการ ขายส่งน้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเตา หล่อลื่น และยางมะตอย ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงโครงการก่อสร้างต่าง ๆ

1. ขายปลีกน้ำมันผ่านสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น จำนวนทั้งสิ้น 53 สถานี (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2022)

2. ทำธุรกิจเสริมอื่น ๆ ทั้งใน และนอกสถานีบริการน้ำมัน อันได้แก่ ธุรกิจร้านกาแฟ Café Amazon (81 สาขา) (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2022)

3. บริหารคลังน้ำมันในประเทศลาวจำนวน 7 แห่ง มีความจุโดยรวม 7.26 ล้านลิตร


PTT (Lao) Co., Ltd.

426 Kamphengmeung Road, Ban Hongke, Saysettha, PO Boxx 2550, Vientiane, Lao P.D.R

Tel. (+851) 21-453-391-2, 21-419-003-5

Fax. (+851) 21-453-393-4

Website : www.pttlao.com


    กัมพูชา


PTT (Cambodia) Ltd.

OR ถือหุ้น 100% ในบริษัท ปตท. (กัมพูชา) จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดหาและให้บริการส่งมอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศกัมพูชา โดยผ่านช่องทางการจำหน่าย ดังนี้

1. ให้บริการเติมน้ำมันเครื่องบิน ผ่านสนามบินนานาชาติพนมเปญ เสียมเรียบ และ Kong Keng

2. ให้บริการส่งน้ำมันดีเซล น้ำมันเตา และหล่อลื่นให้กับโรงงานอุตสาหกรรม

3. ขายปลีกน้ำมันผ่านสถานีบริการน้ำมัน พีทีทีสเตชั่น จำนวน 129 แห่ง (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2022)

4. ทำธุรกิจเสริมอื่น ๆ ทั้งใน และนอกสถานีบริการน้ำมัน ได้แก่ ธุรกิจร้านกาแฟ Café Amazon (200 สาขา) ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 ในประเทศกัมพูชา, ร้านสะดวกซื้อ (61 สาขา) (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2022)

5. ขายส่งผ่านผู้ค้าส่ง และบริษัทน้ำมัน ผ่านคลังน้ำมันเรียม

6. บริหารคลังน้ำมันจำนวน 7 แห่ง ที่มีความสามารถในการบรรจุรวมกว่า 41.86 ล้านลิตร

บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จำกัด ถือว่าเป็นบริษัทในเครือแห่งแรกของ ปตท. ในต่างประเทศ ที่ผ่านการรับรองในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ (ISO9001:2000) และระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย (OHSAS18001:1999)Aviation refueling services at international airports in Phnom Penh, Siam Reap, and Sihanoukville


PTT (Cambodia) Limited

No.320, Kampuchea From Blvd. (128), Corner of Street 171, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia

Telephone : (+855) 23-880-083

Email : headoffice@ptt.com.kh

Website : www.pttcambodia.com


    ฟิลิปปินส์


บริษัท PTT Philippines Corporation (PTTPC) และ บริษัท PTT Philippines Trading Corporation (PTTTC)

OR ถือหุ้น 100% ในบริษัท PTTPC และ PTTTC ดำเนินการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป โดยมีคลังเก็บน้ำมัน 4 แห่ง ที่ Subic Bay Freeport Zone, Clark Special Economic Zone, Azora Depot Suriaya และ Arctura Depot Cebu ความจุรวม  187 ล้านลิตร เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าสถานีบริการน้ำมัน พีทีทีสเตชั่น  ลูกค้าอากาศยาน โรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ค้าส่ง ในปัจจุบันบริษัท ฯ มีสถานีบริการน้ำมัน จำนวน 188 แห่ง บนเกาะ Luzon และเขตหมู่เกาะ Visayas  โดยดำเนินการเพื่อขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม ขายผ่านตัวแทนจำหน่ายและสถานีบริการน้ำมัน นอกจากนี้ยังมีธุรกิจร้านคาเฟ่อเมซอนทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมัน โดยบริหารร้านโดยระบบ Franchisee ปัจจุบันเปิดบริการแล้ว 18 สาขาในเมืองมะนิลา และบริเวณใกล้เคียง (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2022)

PTT Philippines Corporation

32/F LKG Tower, 6801 Ayala Avenue, Makati City, 1226 Philippines

Telephone : (+63)2-8884-8155

Facsimile : (+63)2-88884-8150

Email : customercare@pttphils.com

Website : www.pttphilippines.com


PTT Philippines Trading Corporation

Lot 11/12, Liberty Compound, Argonaut Highway, Boton Area, Subic Bay Freeport Zone, 2222 Philippines

Telephone : (+63)47-252-1177

Facsimile : (+63)47-252-1166

Email : customercare@pttphils.com

Website : www.pttphilippines.com


    เมียนมาบริษัท Brighter Energy Company Limited

ดำเนินธุรกิจคลังและค้าส่งปิโตรเลียมในเมียนมา นอกจากนี้ยังให้บริการจัดหาน้ำมันปิโตรเลียมและสารเติมแต่งเพื่อจำหน่ายในเมียนมา

Brighter Energy Company Limited

No.337, Play Road, Mote Lat Saung Gone (South) Quarter, Sanchaung Township, Yangon, Myanmay

Telephone : (+95)92-5699-9921

Email : info@brighterenergymm.com


บริษัท Brighter PTT Oil and Retail Business Company Limited

ดำเนินงานด้านบริการขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน และร้านกาแฟ Café Amazon ในเมียนมา

Brighter PTT Oil and Retail Business Company Limited

No.337, Play Road, Mote Lat Saung Gone (South) Quarter, Sanchaung Township, Yangon, Myanmay

Telephone : (+95)94-4888-8365

Email : info@brighterpttor.com


    สิงคโปร์


บริษัท PTTOR Singapore Private Limited

OR ถือหุ้น 100% ในบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศของ OR 

PTTOR Singapore Private Limited

391A Orchard Road #12-01/05 & #12-10 Ngee Ann City Tower A, 238873

Email : hello@cafeamazon.sg

Website : www.cafeamazon.sg


บริษัท PTTOR International Holdings (Singapore)

OR ถือหุ้น 100% ในบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์เพื่อบริหารลงทุนและกำกับดูแลบริษัทในกลุ่มของ OR ที่ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

PTTOR International Holdings (Singapore)

391A Orchard Road, #12-01/04 Ngee Ann City, Singapore 238873

Telephone : (+65)6434-2601

Email : interholdco_sg@pttor.com


    จีน


บริษัท PTTOR CHINA (Shanghai) Company Limited

OR ถือหุ้น 100% ในบริษัทฯ เพื่อดำเนินการจัดหา และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. และดำเนินการขยายธุรกิจ Café Amazon (11 สาขา) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงธุรกิจใหม่ ให้กับบริษัทในกลุ่ม OR (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2022)


PTTOR CHINA (Shanghai) Company Limited

Room No. 112, 13th Floor, No.1000, Lujiazui Ring Road, New Pudong Area, Shanghai, the People Republic of China

Telephone : (+86)21-5978-3298

  

  เวียดนามบริษัท ORC Coffee Passion Group Joint Stock Company (ORCG)

ORCG เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง OR กับบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (CRG) หนึ่งในบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อดำเนินการขยายธุรกิจ Café Amazon ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปัจจุบันเปิดบริการแล้ว 12 สาขา ในเมือง Ho Chi Minh city และจังหวัดบริเวณรอบ Mekong Delta (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2022)


ORC Coffee Passion Group Joint Stock Company (ORCG)

G11, Satra Eximland Building, 163 Phan Dang Luu Street, Ward 1, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Telephone: +(84) 28 3995 8368