TH |  EN


ธุรกิจต่างประเทศ

OR ต่อยอดความสำเร็จของรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) จากความสำเร็จในประเทศสู่เวทีนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้แบรนด์ไทยเป็นที่รู้จักในระดับสากล ด้วยการผสมผสานธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจอื่น ๆ ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในประเทศ ให่เป็นรูปแบบทางธุรกิจที่เกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างลงตัว เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการต่อยอดขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีอาณาเขตเชื่อมต่อกับประเทศไทย เพื่อให้เอื้อต่อระบบโลจิสติกส์ อีกทั้งผู้บริโภคในประเทศเหล่านี้ยังมีความต้องการและความคาดหวังที่คล้ายคลึงกับผู้บริโภคชาวไทย โดยรูปแบบการดำเนินธุรกิจของ OR ต่างประเทศ มีทั้งากรดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ OR ดำเนินการเองและการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทในเครือ


ปัจจุบัน OR ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศผ่านบริษัทในเครือทั้งสิ้น 10 บริษัท ได้แก่
    ลาว


บริษัท PTT (LAO) Company Limited

ปตท. น้ำมันและค้าปลีก (OR) เป็นเจ้าของบริษัท พีทีที (ลาว) จำกัด ผ่านการถือหุ้นโดยบริษัท ปตท.(กัมพูชา) 100% ดำเนินธุรกิจจัดหา และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และธุรกิจเสริมอื่นๆ ในสปป.ลาว ดังนี้

 1. ให้บริการ ขายส่งน้ำมันดีเซล เบนซิน น้ำมันเตา หล่อลื่น และยางมะตอย ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงโครงการก่อสร้างต่างๆ
 2. ขายปลีกน้ำมันผ่านสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จำนวนทั้งสิ้น 42 สถานี ในปัจจุบัน
 3. ทำธุรกิจเสริมอื่นๆ ทั้งใน และนอกสถานีบริการ อันได้แก่ ธุรกิจร้านกาแฟ Caf? Amazon (44 สาขา), ร้านสะดวกซื้อ Jiffy (29 สาขา), ProCheck (5 สาขา)และ Fit Auto (3 สาขา) ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2018
 4. บริหารคลังน้ำมันในประเทศลาวจำนวน 7 แห่ง มีความจุโดยรวม 5.3 ล้านลิตร

PTT (LAO) Co.,LTD.

426 Kamphengmeung Road, Ban Hongke, Saysettha, PO Boxx 2550, Vientiane, Lao P.D.R

Tel. (+851) 21-453-391-2, 21-419-003-5

Fax. (+851) 21-453-393-4

Website : www.pttlao.com    กัมพูชา


บริษัท PTT (Cambodia) Limited

บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ถือหุ้น 100% ในบริษัท ปตท.(กัมพูชา) จำกัด (ปตท.) ดำเนินธุรกิจจัดหาและให้บริการส่งมอบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ปตท. ในประเทศกัมพูชา โดยผ่านช่องทางการจำหน่าย ดังนี้

 1. ให้บริการเติมน้ำมันเครื่องบิน ผ่านสนามบินนานาชาติพนมเปญ เสียมเรียบ และ Kong Keng
 2. ให้บริการส่งน้ำมันดีเซล น้ำมันเตา และหล่อลื่นให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
 3. ขายปลีกน้ำมันผ่านสถานีบริการน้ำมัน ปตท. จำนวน 50 แห่ง
 4. ขายส่งผ่านผู้ค้าส่ง และบริษัทน้ำมัน ผ่านคลังน้ำมันเรียม
 5. ดำเนินธุรกิจบริหารร้าน Caf? Amazon ร้านกาแฟที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 ในประเทศกัมพูชา ด้วยจำนวนสาขาที่ให้บริการ 100 สาขา ( ข้อมูลวันที่ 21 ก.ค. 2561)
 6. ดำเนินธุรกิจบริหารร้านสะดวกซื้อ Jiffy ในสถานีบริการน้ำมันปตท. และภายนอก กว่า 24 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 2561)
 7. บริหารคลังน้ำมันจำนวน 5 แห่ง ที่มีความสามารถในการบรรจุรวมกว่า 25 ล้านลิตร

บริษัท (กัมพูชา) จำกัด ถือว่าเป็นบริษัทในเครือแห่งแรกของ ปตท. ในต่างประเทศ ที่ผ่านการรับรองในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ (ISO9001:2000) และระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย (OHSAS18001:1999)

PTT (Cambodia) Limited

No.320, Kampuchea From Blvd. (128), Corner of Street 171, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia

Telephone : (+855) 23-880-083

Email : headoffice@ptt.com.kh

Website : www.pttcambodia.com    ฟิลิปปินส์


บริษัท PTT Philippines Corporation (PTT PC)

เป็นบริษัทลูก 100% ของบริษัท ปตท. น้ำมัน และค้าปลีก (OR) ดำเนินการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีถังเก็บน้ำมัน 3 แห่ง ที่ Subic Bay Freeport Zone, Clark Special Economic Zone และบนเกาะเซบู ความจุรวม 230 ล้านลิตร เพื่อขายให้ลูกค้าในกลุ่มอากาศยาน กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มค้าส่ง และสถานีบริการ โดยปัจจุบันบริษัทฯเปิดสถานีบริการจำนวน 127 แห่งบนเกาะลูซอน และเกาะเซบู เพื่อขยายตลาด รวมทั้งนำเข้าและขายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นจากประเทศไทยให้แก่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และผ่านสถานีบริการ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจเปิดร้านคาเฟ่อเมซอนทั้งในและนอกสถานีบริการ โดยบริหารร้านโดยระบบ Franchisee ปัจจุบันเปิดบริการแล้ว 6 สาขาในเมืองมะนิลา และบริเวณใกล้เคียง (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561)

PTT Philippines Corporation

32/F LKG Tower, 6801 Ayala Avenue, Makati City, 1226 Philippines

Telephone : (+63)2-8884-8155

Facsimile : (+63)2-88884-8150

Email : customercare@pttphils.com

Website : www.pttcambodia.com    ฟิลิปปินส์


บริษัท PTT Philippines Trading Corporation (PTT TC)

เป็นบริษัทลูก 100% ของบริษัท ปตท. น้ำมัน และค้าปลีก (OR) ดำเนินการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีถังเก็บน้ำมัน 3 แห่ง ที่ Subic Bay Freeport Zone, Clark Special Economic Zone และบนเกาะเซบู ความจุรวม 230 ล้านลิตร เพื่อขายให้ลูกค้าในกลุ่มอากาศยาน กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มค้าส่ง และสถานีบริการ โดยปัจจุบันบริษัทฯเปิดสถานีบริการจำนวน 127 แห่งบนเกาะลูซอน และเกาะเซบู เพื่อขยายตลาด รวมทั้งนำเข้าและขายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นจากประเทศไทยให้แก่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และผ่านสถานีบริการ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจเปิดร้านคาเฟ่อเมซอนทั้งในและนอกสถานีบริการ โดยบริหารร้านโดยระบบ Franchisee ปัจจุบันเปิดบริการแล้ว 6 สาขาในเมืองมะนิลา และบริเวณใกล้เคียง (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2561)

PTT Philippines Trading Corporation

Lot 11/12, Liberty Compound, Argonaut Highway, Boton Area, Subic Bay Freeport Zone, 2222 Philippines

Telephone : (+63)47-252-1177

Facsimile : (+63)47-252-1166

Email : customercare@pttphils.com

Website : www.pttphilippines.com    เมียนมา


บริษัท Brighter Energy Company Limited

บริษัทดำเนินงานด้านบริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเมียนมา รวมทั้งบริหารจัดการร้านคาเฟ่อเมซอนจำนวน 2 สาขา นอกจากนี้ยังให้บริการจัดหาน้ำมันปิโตรเลียมและสารเติมแต่งเพื่อจำหน่ายในเมียนมา

Brighter Energy Company Limited

No.337, Play Road, Mote Lat Saung Gone (South) Quarter, Sanchaung Township, Yangon, Myanmay

Telephone : (+95)92-5699-9921

Email : info@brighterenergymm.com    เมียนมา


บริษัท Brighter PTT Oil and Retail Business Company Limited

บริษัทดำเนินงานด้านบริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตลาดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเมียนมา รวมทั้งบริหารจัดการร้านคาเฟ่อเมซอนจำนวน 2 สาขา นอกจากนี้ยังให้บริการจัดหาน้ำมันปิโตรเลียมและสารเติมแต่งเพื่อจำหน่ายในเมียนมา

Brighter PTT Oil and Retail Business Company Limited

No.337, Play Road, Mote Lat Saung Gone (South) Quarter, Sanchaung Township, Yangon, Myanmay

Telephone : (+95)94-4888-8365

Email : info@brighterpttor.com    สิงคโปร์


บริษัท PTTOR Singapore Private Limited

บริษัทลูก 100% ของบริษัท ปตท. น้ามันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ดำเนินธุรกิจ Caf? Amazon ในประเทศสิงคโปร์ และหาโอกาสการขยายธุรกิจต่างประเทศของ กลุ่มบริษัท PTTOR

PTTOR Singapore Private Limited

9 Raffles Place, Republic Plaza,#02-03, Singapore 048619

Telephone : (+65)6694-7028

Email : hello@cafeamazon.sg

Website : www.cafeamazon.sg    สิงคโปร์


บริษัท PTTOR International Holdings (Singapore)

บริษัทลูก 100% ของบริษัท ปตท. น้ามันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ดำเนินธุรกิจ Caf? Amazon ในประเทศสิงคโปร์ และหาโอกาสการขยายธุรกิจต่างประเทศของ กลุ่มบริษัท PTTOR

PTTOR International Holdings (Singapore)

391A Orchard Road, #12-01/04 Ngee Ann City, Singapore 238873

Telephone : (+65)6434-2601

Email : interholdco_sg@pttor.com    จีน


บริษัท PTTOR CHINA (Shanghai) Company Limited


PTTOR CHINA (Shanghai) Company Limited

Room No. 112, 13th Floor, No.1000, Lujiazui Ring Road, New Pudong Area, Shanghai, the People Republic of China

Telephone : (+86)21-5978-3298    ฮ่องกง


บริษัท FST Aviation Services, Ltd.

เป็นบริษัทลูกของ PTT Philippines ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกงที่ประกอบธุรกิจเติมน้ำมันอากาศยานให้กับสายการบินต่างๆ ในสนามบินนานาชาติฮ่องกง

FST Aviation Services Limited

9 South Runway Road, Hong Kong International Airport Lantau, Hong Kong

Telephone : (+852)2180-2559

Facsimile : (+852)2180-9936

Powered by Froala Editor