ราคาน้ำมัน
ปรับราคาเมื่อ 27 พ.ย. 2563 05:00
28.24
23.79
20.79
20.54
29.76
22.35
22.08
20.84
18.34
13.10
เป็นราคา ณ กรุงเทพมหานคร
ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)