ราคาน้ำมัน
ปรับราคาเมื่อ 30 ก.ย. 2563 05:00
26.04
21.59
18.59
18.34
29.66
22.25
21.98
20.74
18.34
14.17
เป็นราคา ณ กรุงเทพมหานคร
ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)