ราคาน้ำมัน
ปรับราคาเมื่อ 1 เม.ย. 2563 05:00
24.34
20.49
17.49
17.24
25.66
18.25
17.98
15.24
14.84
15.31
เป็นราคา ณ กรุงเทพมหานคร
ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)